Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nguyệt lãng

  Tác giả:

  Em ở đâu và ta ở đâu
  Nêu chi câu hỏi nát lòng nhau
  Mười hai bến nước ta đi đủ
  Chỉ thấy đầy thêm những biển dâu

  Bạn với văn chương cũng một mình
  Kiếm cung nửa kiếp hoá đào binh
  Bút cùn chấm mãi vào sinh lực
  Ai kẻ tâm đầu ai mắt xanh

  Ta bỗng thương em bỗng muốn gần
  Muốn cùng kết nối một tình thân
  Muội ơi đáy bể bao sâu nhỉ
  Lấy thước nào đo cái chính tâm

  Em ở lòng ta chỗ rất cao
  Chốn yêu thương ấy dễ ai vào
  Hay hèn, khôn dại do trời định
  Địa ngục thiên đàng cũng chẳng sao

  Ta ở đâu và em ở đâu
  Cũng là câu ấy quẩn trong đầu
  Muội ơi, ta muốn nghe em nói
  Em có vì ta sẻ gánh sầu

  Muội của ta ơi, có hiểu không
  Tình em thắp lửa ấm nghìn đông
  Đêm nao nguyệt lãng soi sông cỏ
  Là lúc triều dâng nhớ ngập lòng

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)