Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Phan Quế Mai


 • Vòng xoáy


  Úp mặt vào ngày
  Ngày cuốn em đi bằng email, điện thoại
  Những con chữ chạy
  Đuổi theo em theo em

  Úp mặt vào đêm
  Cơn mê chập chờn mộng mị
  Ngắn ngủi thời gian
  Tiếng thở đều thúc giục sợi tóc lại xanh, cho những lo toan lại chìm xuống đáy

  […]