Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát


 • Long lanh buồn, long lanh cô đơn


  […]

  Vui thú nào tồn tại ở thời gian
  Năm tháng chết cả khi người còn sống
  Tù khổ sai trong số phận mình đau đớn
  Long lanh buồn – long lanh cô đơn…

  Một ngọn đèn thổn thức trong đêm
  Một quầng sáng lẻ loi, cô độc
  Ai dám nói mình là người hạnh phúc
  Họa đó là người điên!