Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Vỹ


 • Mưa rào


  Mưa
  Lưa thưa
  Vài ba giọt…
  Ai khóc tả tơi
  Giọt lệ tình đau xót?
  Nhưng mây mờ mịt gió đưa
  Cây lá rụng xào xạc giữa trưa.
  Mưa đổ xuống ào ạt, mưa, mưa, mưa!

  […]

 • Gửi Trương Tửu


  […]

  Bao giờ chúng mình thật ngất ngưởng?
  Tôi làm Trạng-Nguyên anh Tể-Tướng,
  Rồi anh bên Võ tôi bên Văn,
  Múa bút tung gươm hả một phen?
  Cho bõ căm hờn cái xã hội
  Mà anh thường kêu mục, nát, thối?
  Cho người làm ruộng, kẻ làm công.
  Ðều được an vui hớn hở lòng?
  Bao giờ chúng mình gạch một chữ
  Làm cho đảo điên pho Lịch-sử!
  Làm cho bốn mươi thế kỷ xưa
  Hất mồ nhổm dậy cười say sưa
  Ðể xem hai chàng trai quắc thước
  Quét sạch quân thù trên Ðất Nước?
  Ðể cho toàn thể dân Việt Nam
  Ðều được Tự-do muôn muôn năm?
  Ðể cho muôn muôn đời dân tộc
  Hết đói rét, lầm than tang tóc?
  Chứ như bây giờ là trò chơi!
  Làm báo làm bung chán mớ đời!

  […]