Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Mưa trong tù

  Tác giả:

  Mưa róc rách
  Ngoài vách
  Mưa tuôn
  Suốt đêm trường
  Mưa vương
  Lòng thương
  Quê hương
  Xa cách,
  Mưa róc rách
  Ngoài vách
  Mưa tuôn
  Giọt đàn mưa
  Khi thưa
  Khi nhặt
  Rơi tí tách
  Lòng khách
  Réo rắt
  Tơ buồn.

  Mưa rỉ rách
  Ngoài vách
  Mưa tuôn.
  Mưa trên mái
  Mưa hoài
  Mưa mãi.
  Mưa ngoài
  Quan ải
  Mưa khắp
  Bốn phương.

  Suốt đêm trường
  Mưa vương
  Sầu thương
  Quê hương
  Xa cách
  Mưa rỉ rách
  Ngoài vách
  Mưa tuôn.
  Mưa, mưa, mưa!
  Những mưa
  Đêm xưa
  Ồ ạt xối về!
  Những mưa
  Đêm xưa
  Đêm nay tràn trề!

  Trong tù quạnh hiu
  Ta nằm buồn bã
  Nghe mưa
  Đêm xưa
  Trôi về.

  Bao nhiêu
  Tình yêu
  Phiêu lưu
  Tan rã!
  Bao nhiêu
  Giọt lệ
  Anh hùng.
  Bao nhiêu
  Ai oán
  Não nùng.
  Bao nhiêu
  Sầu hận
  Non sông
  Trôi về
  Mênh mông!

  Mưa xào xào
  Đổ vào
  Song sắt
  Đổ vào
  Xa lắc
  Trong hố lòng hoang
  Mưa lắc rắc
  Hiu hắt
  Không bến, không bờ
  Bao giờ
  Mưa tan?
  Bao giờ
  Gió đưa
  Giòng mưa
  Trôi về bến xưa
  Bao nhiêu năm xưa
  Lòng chưa
  Hết mưa!

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)