Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tìm em

  Tác giả:

  I
  Anh vẫn tìm em qua thành phố sạch
  Qua tinh mơ xe cộ sạch
  Qua chiều sương tỏa lạnh sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua khu nhà nữ sạch
  Qua ty văn hoá sạch
  Qua trường học sạch
  Qua nhà thuỷ tạ sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua cửa hàng mậu dịch sạch
  Qua công ty du lịch sạch
  Qua tầm tan trường kịch sạch
  Qua đoàn phiên dịch sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua phòng triển lãm sạch
  Qua khu sứ quán sạch
  Qua sớm mai trường Đảng sạch
  Qua Bộ Công nghiệp nặng sạch
  Qua nha khí tượng sạch
  Qua ca ba phân xưởng sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua thư viện sạch
  Qua bưu điện sạch
  Qua ngược xuôi dòng tàu điện sạch
  Qua đêm trình diễn sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua nhà in sạch
  Qua khu Kim Liên sạch
  Qua đường Thanh Niên sạch
  Qua sân truyền sạch
  Qua hồ sen sạch
  Qua nhà thuyền sạch
  Qua nhà đèn sạch
  Qua nhà kèn sạch
  Qua nhà diêm sạch
  Qua nhà thông tin sạch
  Qua xưởng phim sạch
  Qua xưởng dệt kim sạch
  Qua đường nhà Tiền sạch
  Qua trường nữ diễn viên sạch
  Qua đầu giêng năm sạch
  Tìm em

  II
  Anh vẫn tìm em qua chiều chủ nhật sạch
  Qua công viên trong vắt sạch
  Qua đèn hàn hạt sạch
  Qua lưng vai thăn thắt sạch
  Qua ngày ngăn ngắt sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua chiều thứ hai sạch
  Qua đôi môi mời sạch
  Qua Hồ Tây mây sạch
  Qua nhà đôi ngồi sạch
  Qua thơi thới ngày sạch
  Qua đôi giầy sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua chiều thứ ba sạch
  Qua đại học bách khoa sạch
  Qua nhà ga sạch
  Qua mùng 8 tháng 3 sạch
  Qua tia mắt ngân nga đường Bà Triệu sạch
  Qua vòng Bờ Hồ sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua chiều thứ tư sạch
  Qua Cổ Ngư sạch
  Qua vườn su su sạch
  Qua bludờ sạch
  Qua bệnh viện Việt Xô sạch
  Qua dòng thư sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua chiều thứ năm sạch
  Qua rạp Công Nhân sạch
  Qua vườn ươm sạch
  Qua gót chân tân chiều sạch
  Qua đền Ngọc Sản sạch
  Qua Gia Lâm sạch
  Qua mùa dơn dờn sạch
  Qua Đồng Xuân sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua chiều thứ sáu sạch
  Qua toà báo sạch
  Qua dòng xe pháo sạch
  Qua hồ Bảy Mẫu sạch
  Qua hoa viên tà áo sạch
  Qua nhà mẫu giáo sạch
  Qua khu gạo sạch
  Qua đường long não sạch
  Qua vườn bách thảo sạch
  Tìm em
  Anh vẫn tìm em qua chiều thứ bảy sạch
  Qua dặng đèn đường mày mày sạch
  Qua tắcxi hày hạy sạch
  Qua khu Tám Mái sạch
  Qua bộ hành qua lại sạch
  Qua bàn pinhpông nhà máy sạch
  Qua dòng người vồi vội sạch
  Qua đường thành thoai thoải sạch
  Qua nhà cây cậy sạch
  Tìm em
  Ơi em!
  Anh sẽ có em kề năm tháng sạch
  Có em kề khuya sáng sạch
  Kề môi ngực sạch
  Kề thao tác sạch
  Kề đôi sức sạch
  Kề trăm tuổi sạch
  Kề đời
  Anh sẽ có em kề tâm lực sạch
  Kề gần xa lâu lý sạch
  Kề anh em bác mẹ sạch
  Kề liền hoa liền đế sạch
  Kề khi sương sa tuần lễ sạch
  Kề nhau
  Anh sẽ có em kề đôi tay sạch
  Kề đôi mày sạch
  Kề đôi đời sạch
  Kề đôi bổn phẩn sạch
  Kề đôi người sạch
  Kề vai
  Anh sẽ có em kề thân tơ sạch
  Kề guồng se sạch
  Kề tay ngà sạch
  Kề khi tua rua ngùa ngùa cửa sổ sạch
  Kề khi chân đi tua tủa sạch
  Kề anh
  Anh sẽ có em kề se chỉ sạch
  Kề bông nhuỵ sạch
  Kề khi lỉnh kỉnh nồi niêu xoong chảo sạch
  Kề khi hành trình quả đất sạch
  Kề khi da mồi tóc bạc sạch
  Kề em
  Ơi em!
  Kề thuyền sạch
  Kề đèn sạch
  Kề sen sạch
  Kề phím sạch
  Anh đã tìm em qua mưa tuần lễ sạch
  Tìm em qua ban mai thành thị sạch
  Tìm em qua chiều tà tỉnh lỵ sạch
  Em nhỉ kề đôi năm thì sạch tháng thì giêng

  1964

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)