Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong

  Tác giả:

  Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong
  Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ
  Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ
  Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong
  Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng.

  Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô rang,
  Đói bao thuở, cơm chia phần từng bát
  Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát
  Bình Định lúa xanh ôm bóng tháp Chàm.

  Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong
  Ông đồ nho lấy cô làm nước mắm
  Làng xóm cười giọng ông đồ trọ trẹ
  Nhưng quý ông đồ văn vẻ giỏi giang
  Bà ngoại nói: tôi trọng người chữ nghĩa
  Dám gả con cho cách tỉnh, xa đàng.

  Tiếng đàng trong, tiếng đàng ngoài quấn quít
  Vào giữa mái tranh, giường chõng, cột nhà
  Rứa, mô, chừ? cha hỏi điều muốn biết
  Ngạc nhiên gì, mẹ thốt: úi chui cha!

  Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt
  Ru tuổi thơ theo hai điệu bổng trầm
  Mẹ thảnh thót: qua nhớ thương em bậu
  Cha hát dặm bài “Phụ tử tình thâm”.

  Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong
  Muốn ăn nhút, thì về quê với bố
  Muốn ăn quýt, ăn hồng, theo cha mày mà về ngoài đó,
  Muốn uống nước dừa, ăn xoài chín đỏ,
  Muốn ăn bánh tét, bánh tổ,
  Thì theo tao, ở mãi trong này.

  *
  **

  Đội ơn Thầy, đội ơn Má sinh con.
  Cảm ơn Thầy vượt đèo Ngang bất kể!
  Cảm ơn Má biết yêu người xứ Nghệ;
  Nên máu con chung hòa cả hai miền.

  6-1960

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)