Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Bính


 • Mùa xuân xanh


  Mùa xuân là cả một mùa xanh
  Giời ở trên cao, lá ở cành
  Lúa ở đồng tôi và lúa ở
  Đồng nàng và lúa ở đồng anh

  Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
  Tôi đợi người yêu đến tự tình
  Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy
  Bắt đầu là cái thắt lưng xanh

  1937

 • Tặng Kiên Giang


  Có những dòng sông chảy rất mau
  Nhớ chi nghĩa bến với duyên cầu
  Lá vàng hoa đỏ trôi không kịp
  Lưu lạc ai ngờ lại gặp nhau?

 • Xuân vẫn tha hương


  […]

  Trọc phú ti toe bàn thế sự
  Ðĩ già tấp tểnh nói văn chương
  Ðã coi đồng bạc như non Thái
  Lại học đòi theo thói Mạnh Thường

  Lẳng lơ đi võng, đi tàn cả
  Gái chính chuyên kia đứng vệ đường
  Ðất đổi hoa màu, nhà đổi chủ
  Trâu quên mục tử, ngựa quên chuồng

  Thay đen đổi trắng bao canh bạc
  Vẽ nhọ, đeo râu mấy lớp tuồng
  Trói vo hồn lại ba đồng bạc
  Bán rẻ đời đi nửa đấu lương

  Chao ôi! Giả dối, ôi mai mỉa!
  Sống chật phồn hoa một lũ Mường
  Chị ơi, tất cả là vô nghĩa
  Chả nhiễu điều nào phủ giá gương

  […]

 • Đêm mưa nhớ bạn


  Đương đêm trời đổ mưa rào
  Nằm đây mơ dáng lầu cao kinh thành
  Mây hồ trắng, nước hồ xanh
  Ngày xưa hai đứa chúng mình quen nhau
  Chung vui cho đến chung sầu
  Lòng thơ chung trắng, mái đầu chung xanh
  Cái ga Hàng Cỏ vô tình
  Bỗng ai đem dựng trường đình mà chơi!

  […]

 • Lá thư về Bắc


  […]

  Rồi men tráng lệ châu thành ấy
  Từ đấy in thêm bóng một người
  Bóng một nhà thơ đầy nguyện vọng
  Giầu lòng tin tưởng bước tương lai

  Nhà thơ còn trẻ lắm, anh ơi
  Chưa xã giao quen, chưa trải đời
  Song le trường học thiên nhiên sẽ
  Đào luyện nhà thơ nên một người

  […]