Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Bính


 • Rắc bướm lên hoa


  Ai đem rắc bướm lên hoa
  Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng?
  Ai đem nhuộm lá cho vàng?
  Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta?

 • Thời trước


  […]

  Vì tằm tôi phải chạy dâu
  Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay
  Chồng tôi thi đỗ khoa này
  Bõ công đèn sách từ ngày lấy tôi
  Kẻo không rồi chúng bạn cười
  Rằng tôi nhan sắc cho người say sưa.
  Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa
  “Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng”

  […]

 • Lỡ bước sang ngang


  […]

  Giời mưa ướt áo làm gì?
  Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng.
  Người ta: pháo đỏ rượu hồng
  Mà trên hồn chị: một vòng hoa tang.
  Lần đầu chị bước sang ngang,
  Tuổi son sông nước đò giang chưa tường.
  Ở nhà em nhớ mẹ thương
  Ba gian trống, một mảnh vườn xác xơ.
  Mẹ ngồi bên cửi se tơ
  Thời thường nhắc: “Chị mày giờ ra sao?”

  […]

 • Quê tôi


  […]

  Mai ngày tôi bỏ quê tôi
  Bỏ trăng, bỏ giá, chao ơi! bỏ chùa
  Đem thân đi với giang hồ
  Sân ga phẳng lặng, bến đò lênh đênh
  Quê hương chẳng nhớ cũng đành
  Cũng xin dâng cả chân tình cho ai…

  […]

 • Ghen


  Cô nhân tình bé của tôi ơi!
  Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
  Những lúc có tôi và mắt chỉ
  Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi

  Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
  Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
  Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
  Đừng tắm chiều nay bể lắm người

  […]

 • Thư gửi thầy mẹ


  […]

  Thầy đừng nhớ, mẹ đừng thương
  Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi!
  Thầy mẹ ơi! Thầy mẹ ơi,
  Tiếc công thầy mẹ đẻ người con hư!
  Con đi năm ấy tháng tư
  Lúa chiêm xấp xỉ, giỗ từ tháng ba.
  Con đi quạnh cửa, quạnh nhà
  Cha già đập lúa, mẹ già rũ rơm.
  Cha giã gạo, mẹ thổi cơm
  Có con, con vắng, ai làm thay cho?
  Con dan díu nợ giang hồ
  Một mai những tưởng cơ đồ làm nên.
  Ai ngờ ngày tháng lưu niên
  Đã không gọi chút báo đền dưỡng sinh,
  Lại mang ân ái vào mình
  Cái yêu làm tội, làm tình cái thân.
  Bó tay như kẻ hàng thần
  Chán chường như lũ tàn quân lìa thành.
  Mẹ cha thì nhớ thương mình
  Mình đi thương nhớ người tình xa xôi …

  […]