Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Khuyến


 • Cảnh già


  Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây
  Phút chốc mà già đã đến ngay
  Mái tóc chòm đen, chòm lốm đốm
  Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay
  Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ
  Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say
  Ông ngẫm mình ông thêm ngán nỗi:
  Đi đâu, giở những cối cùng chày!

 • Khóc Dương Khuê


  […]

  Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
  Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo
  Có khi tầng gác cheo leo
  Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang.

  Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp
  Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân
  Có khi bàn soạn câu văn
  Biết bao đông bích, điển phần trước sau.

  Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn
  Phận đấu thăng chẳng dám tham trời
  Bác già, tôi cũng già rồi
  Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!

  […]

 • Thu vịnh


  Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao
  Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu
  Nước biếc trông như tầng khói phủ
  Song thưa để mặc bóng trăng vào
  Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái
  Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
  Nhân hứng cũng vừa toan cất bút
  Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.

 • Thu ẩm


  Năm gian nhà cỏ thấp le te
  Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe
  Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt
  Làn ao lóng lánh bóng trăng loe
  Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
  Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe
  Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy
  Độ năm ba chén đã say nhè.

 • Thu điếu


  Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
  Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
  Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
  Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
  Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
  Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
  Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
  Cá đâu đớp động dưới chân bèo.