Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Khóc Dương Khuê

  Tác giả:

  Bác Dương thôi đã thôi rồi,
  Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta

  Nhớ từ thuở đăng khoa ((Thi đỗ)) ngày trước
  Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau
  Kính yêu từ trước đến sau
  Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?

  Cũng có lúc chơi nơi dặm khách
  Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo
  Có khi tầng gác cheo leo
  Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang.

  Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp
  Chén quỳnh tương ((Quỳnh: tên ngọc quý, tương: hồ, nước cơm để làm rượu. Quỳnh tương chỉ một loại rượu quý.)) ăm ắp bầu xuân
  Có khi bàn soạn câu văn
  Biết bao đông bích, điển phần ((Đông bích: vách phương đông, chữ lấy câu thơ của Trương Thuyết: “Đông bích đồ thư phủ” (kho tranh và sách ở vách phương đông). Điển phần: chỉ chung sách vở cũ; điển (nghĩa đen là phép tắc) tức là ngũ điển, năm sách điển của các vua Thiếu Hiệu, Chuyên Húc, Cao Tân, Đường Nghiêu và Ngu Thuấn bên Trung Quốc ngày xưa; phần (nghĩa đen là lớn) tức là tam phần, ba sách phần của các vua Phục Hy, Thần Nông, và Hoàng Đế của thời cổ Trung Quốc.)) trước sau.

  Buổi dương cửu ((Lúc có tai ương)) cùng nhau hoạn nạn
  Phận đấu thăng ((Cái đấu, cái thăng là hai dụng cụ dùng để đo lường ngày xưa, một thăng bằng một phần mười đấu. Lương bổng của quan xưa một phần được trả bằng gạo, đong bằng đấu và thăng là rất ít. Câu này ý chỉ lương bổng ít ỏi.)) chẳng dám tham trời
  Bác già, tôi cũng già rồi
  Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!

  Muốn đi lại tuổi già thêm nhác
  Trước ba năm gặp bác một lần
  Cầm tay hỏi hết xa gần
  Mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can

  Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác
  Tôi lại đau trước bác mấy ngày
  Làm sao bác vội về ngay
  Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời.

  Ai chẳng biết chán đời là phải
  Vội vàng sao đã mải lên tiên
  Rượu ngon không có bạn hiền
  Không mua không phải không tiền không mua.

  Câu thơ nghĩ đắn đo không viết
  Viết đưa ai, ai biết mà đưa
  Giường kia treo những hững hờ ((Trần Phồn đời Hậu Hán có một cái giường để dành tiếp người bạn quý là Từ Trĩ, hễ bạn đi lại treo lên.))
  Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn. ((Bá Nha đời Tấn làm quan Thượng đại phu, có tài chơi đàn, có người bạn tri âm là Chung Tử Kỳ. Khi Tử Kỳ mất thì Bá Nha đập gãy đàn đi vì cho rằng không còn ai hiểu tiếng đàn của mình nữa.))

  Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở
  Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương
  Tuổi già hạt lệ như sương
  Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)