Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Minh Khiêm


 • Tiếng cừu trưa Ninh Thuận


  Hầm hập một vùng gió nắng lân tinh
  Cát nối cát trập trùng rộp bỏng
  Xương rồng cháy cỏ không một cọng
  Thất thanh tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

  Tiếng cừu kêu như xé nắng gọi mưa
  Như xé đất khóc tìm ngọn cỏ
  Bốn phía xối một màu nắng lửa
  Chỉ cát rì rào như cát đang sôi

  […]