Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tiếng cừu trưa Ninh Thuận

  Hầm hập một vùng gió nắng lân tinh
  Cát nối cát trập trùng rộp bỏng
  Xương rồng cháy cỏ không một cọng
  Thất thanh tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

  Tiếng cừu kêu như xé nắng gọi mưa
  Như xé đất khóc tìm ngọn cỏ
  Bốn phía xối một màu nắng lửa
  Chỉ cát rì rào như cát đang sôi

  Cát rì rào như cát đang trôi
  Cát rì rào như cát đang nóng chảy
  Cát rì rào như cát đang hừng cháy
  Thất thanh tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

  Chốc chốc xoáy lên mây cát mịt mù
  Vây bọc bầy cừu như chôn vùi xóa sổ
  Từng đốm lông cừu lại hiện trong bụi đỏ
  Lại vọng tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

  Về sâu trong thành phố vẫn còn nghe
  Tiếng cừu kêu như câu liêm móc ruột
  Tiếng cừu kêu như tuốt vào cật nứa
  Xô đổ những cao tầng ẹ ẹ, e e !

  Mấy nghìn cây số rồi tôi vẫn còn nghe
  Ẹ ẹ, e e! Hơn tiếng còi tàu rú
  Trong giấc mơ tôi thấy mình hóa cỏ
  Ngút ngát xanh tít tắp dưới chân cừu.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)