Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Ngọc Oánh


 • Mẹ


  Cành bàng thả lá heo may
  Mẹ gầy, cái dáng khô gầy cành tre
  Gót chai nứt nẻ đông hè
  Ruộng sâu bấm mãi đã tòe ngón chân

  Mẹ ngồi vá áo trước sân
  Vá bao mong ước, tay sần mũi kim
  Bát canh đắng là chân chim
  Lẫn vài con tép Mẹ tìm dành con

  Co ro một mảnh chăn mòn
  Tàn đêm giấc ngủ hãy còn ngoài chăn
  Mẹ gom giẻ rách, giấy manh
  Mặc đôi quang thủng giữ lành tiếng rao

  […]