Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Nho Sa Mạc

Nguyen Nho Sa Mac

Nhà thơ Nguyễn Nho Sa Mạc tên thật là Nguyễn Nho Bửu, sinh năm 1944 tại làng La Qua, nay là Xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình trung nông rất chuộng việc học, có sáu anh em trai và ba em gái.

Nguyễn Nho Sa Mạc có thơ đăng rất sớm trên trang văn học của một số tạp chí lớn như Mai, Bách Khoa trong các năm từ 1961 đến 1963.

Ông đột ngột qua đời vào ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão (cuối tháng 1 năm 1964) khi còn đang học lớp Đệ Nhất, trường Phan Châu Trinh tại Đà Nẵng trong lúc đang chuẩn bị ra đời tập thơ thứ hai có tên Vàng lạnh.

Sau năm 1975, một số báo như Thanh Niên, các đặc san của các trường Nguyễn Duy Hiệu (Vĩnh Điện), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) và các tuyển tập thơ Quảng Nam có in thơ Nguyễn Nho Sa Mạc.

Hiện mộ của thi sĩ đã được dời về Nghĩa trang gia tộc tại xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Chung nhau tuổi mộng (thơ, 1963, dưới bút hiệu Nguyễn Thị Liên Phượng, in chung với Hoàng Thị Bích Ni)
  • Vàng lạnh (thơ, 1964)