Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Quang Thiều


 • Những người đàn bà gánh nước sông


  […]

  Đã năm năm, mười năm, ba mươi năm và nửa đời tôi thấy
  Sau những người đàn bà gánh nước sông và lũ trẻ cởi truồng
  Chạy theo mẹ và lớn lên
  Con gái lại đặt đòn gánh lên vai và xuống bến
  Con trai lại vác cần câu và cơn mưa biển ra khỏi nhà lặng lẽ
  Và cá thiêng lại quay mặt khóc
  Trước những lưỡi câu ngơ ngác lộ mồi.