Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hoài My, khi về lại

  Tác giả:

  […]

  Sương nắng gội chưa mờ hơi thở biếc
  Tình thiên thu trăm bến rộng xa nguồn
  Tôi đã tát cạn đời mình không tưởng tiếc
  Cầm bằng như gió tạt qua truông.

  Người độ ấy đã qua mùa khôn lớn
  Đường trăm năm đã mấy bận chia xa
  Tôi thắp tuổi hong trên bờ nắng muộn
  Nghe giọt tình ngấm nhẹ mấy làn da.

  Cây nhớ lá đã đôi lần khóc gọi
  Đường nhớ chân từng lớp cuội rang sầu
  Chim nhớ bạn quẩn quanh tìm, cánh mỏi
  Tôi nhớ người như núi thẳm sông sâu.

  Tay trút rộng xuống vuông đời hẹn cũ
  Lời tình khô không sáng đủ hiên lòng
  Người đã lạ, trăn năm dù cổ thụ
  Như giọt chiều rơi hút giữa thinh không.

  […]

 • Ngày tháng trôi đi

  Tác giả:

  Ngày cũng vừa xanh dáng tịch liêu
  Đường xa sầu tiếp với mây chiều
  Bầy chim én cũ qua thành phố
  Về gọi thời gian vỗ cánh theo

  Thôi trả cho giòng sông tối đen
  Trả cho người đó những ưu phiền
  Còn đây chút tủi hờn thơ dại
  Rồi cũng xa vời như lãng quên

  Mắt dõi theo vừa ngút bóng cây
  Đường chia năm bảy dấu chân bày
  Tôi hồn vẫn đứng yên như tượng
  Trông tháng ngày đi trên cánh tay.