Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyên Sa


 • Đợi khách


  […]

  Em đứng lẫn bên góc hè phố vắng
  Nghe đêm tàn làm lạc khách tìm vui
  Đôi tiếng giầy khua vắng tắt xa xôi
  Làm vỡ nốt cả đôi niềm tin tưởng

  Người khách lạ đêm lạc loài không chọn hướng
  Bước đảo say làm vỡ nát màu trăng
  Em chờ mong như đợi một âm thầm
  Tình sầu tủi pha chút men rượu cặn

  Đã lâu rồi vết thời gian trĩu nặng
  Từ lần đầu bàn tay trắng đàn mơ
  Nhận tiền cho bên nếp gối chăn thừa
  Em đã khóc, lòng hoa sầu nát nhụy

  Đêm gần tàn em ơi người gái đĩ
  Đợi trong khuya, bến vắng ngủ say rồi
  Nhìn ánh đèn vương lại cửa nhà ai
  Rồi kéo vội khăn quàng trên vai lạnh…