Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Sỹ Tế


 • Phương hải tần


  Giã từ thành quách hoang liêu,
  Trăm năm để hận một chiều nước mây.
  Mái sương chia nửa chốn này,
  Nghe tâm tư động sáu giây nguyệt cầm.
  Khúc nghê thường những huyễn âm,
  Vành nôi ngọc thụ một mâm hoang đường.
  Ðan thanh khép kín nẻo tường,
  Bước chân hoang dại nhớ phương hải tần.
  Lên cao giũ áo phong trần,
  Xuống khe gột rửa nợ nần hôi tanh.
  Một mùa xuân thật hiền lành
  Cỏ cây dệt mộng áo xanh trong đời.

 • Viên sỏi thí


  Lữ khách dừng chân bờ nước vắng
  Ném viên sỏi đẹp xuống lòng ao
  Nước mau xóa trọn lằn dao động
  Tiếc hận lòng ai bỗng dạt dào.