Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Phương hải tần

  Tác giả:

  Giã từ thành quách hoang liêu,
  Trăm năm để hận một chiều nước mây.
  Mái sương chia nửa chốn này,
  Nghe tâm tư động sáu giây nguyệt cầm.
  Khúc nghê thường những huyễn âm,
  Vành nôi ngọc thụ một mâm hoang đường.
  Ðan thanh khép kín nẻo tường,
  Bước chân hoang dại nhớ phương hải tần.
  Lên cao giũ áo phong trần,
  Xuống khe gột rửa nợ nần hôi tanh.
  Một mùa xuân thật hiền lành
  Cỏ cây dệt mộng áo xanh trong đời.

 • Nhạc

  Tác giả:

  […]

  Ồ côi lầu mây ánh gì kim cương,
  Áo nàng thơ ngây nao nao nghê thường.
  Thơ bay! thơ bay vô bàn tay ngà,
  Thơ ngà ngà say! thơ ngà ngà say!

  Nàng ơi! đừng động… có nhạc trong giây,
  Nhạc gây hoa mộng, nhạc ngát trong mây;
  Nhạc lên cung hường, nhạc vô đào động,
  Ô nàng tiên nương! hớp nhạc đầy hương.