Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Trọng Tạo


 • Chia


  Chia cho em một đời tôi
  Một cây đắng
  Một niềm vui
  Một buồn
  Tôi còn cái xác không hồn
  Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

  Chia cho em một đời say
  Một cây si
  Với
  Một cây bồ đề
  Tôi còn đâu nữa đam mê
  Trời chang chang nắng tôi về
  Héo khô

  […]