Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Phan Ngọc Thường Đoan

Phan Ngọc Thường Đoan

Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan tên thật là Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1955 tại Quảng Nam, nguyên quán ở Vĩnh Long. Hiện đang công tác tại báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt nam, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Lục bát cho khát vọng (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 1992)
  • Người đàn bà làm thơ và trăng (Nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1995)
  • Đếm cát (Nhà xuất bản Văn Học, 2003)
  • Rũ người (Nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2006)
  • Buổi sáng có nhiều chuyện kể (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2009)
  • Nghĩ về hoàng hôn mẹ (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2009)