Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Phan Thị Vàng Anh

Phan Thị Vàng Anh

Phan Thị Vàng Anh sinh ngày 18 tháng 8 năm 1968 tại Hà Nội, là con gái của nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Vũ Thị Thường. Chị tốt nghiệp Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1996.

Năm 2005, chị được bầu làm ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 7, là Trưởng Ban công tác nhà văn nữ kiêm Trưởng ban Văn học Trẻ. Hiện nay Phan Thị Vàng Anh làm việc tại chi nhánh phía Bắc của Nhà xuất bản Trẻ.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Khi người ta trẻ (tập truyện ngắn)
  • Hội chợ (tập truyện ngắn)
  • Nhân trường hợp chị Thỏ Bông (tản văn)
  • Gửi VB (thơ)