Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Phù Hư


 • Ngậm thẻ qua sông


  […]

  em rất nhỏ ngày trông vào gánh gạo
  mẹ thì già vồng cải với nương rau
  bước sau hiên vui mẹ dây trầu
  mùa tốt lá xanh hồn tôi mới ghé
  buổi mới đến cau cao vừa nhú bẹ
  em thẹn thùa tôi tưởng thuở bình yên
  tôi đâu hay em có nỗi hờn riêng
  trông chinh chiến gọi hồn chồng theo gió
  một tháng tròn ngỡ như ngày thuở nhỏ
  em là em mẹ là mẹ xưa
  tôi lêu nghêu lúc đi sớm về trưa
  cơm nửa buổi giữa khuya kêu bụng đói
  nhà thưa quạnh tôi gượng vui chẳng nổi
  mẹ thẫn thờ em heo bóng trong sân

  […]