Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Ngậm thẻ qua sông

  Tác giả:

  thơm lửa hương khoai tiếng hát rừng
  ven thôn vừa ghé buổi di quân
  khói mẹ sau lều cơm chín tới
  nước em chè lá đậm phèn sông
  tôi đời trận mạc xa quê quán
  buổi ghé nương em núp bóng nhà
  em nhớ thương chồng đóng đồn ải xa
  lâu tin vắng trông mòn đường xóm
  tôi ở quá bên hông nhà gió sớm
  đợi giùm em tin chinh chiến gởi về
  đêm nay mưa em mất ngủ khuya
  tôi lạnh gió tin địch về vẫn thức
  làng em ở gió lào qua rất độc
  ngày mưa mùa khuất núi mù sông
  mẹ già mong một mụn cháu đầu lòng
  em nhắn gởi bao lần tin vẫn biệt
  rụng vườn em trăng sương ngày tháng chạp
  tôi gác đêm như bóng người rình
  tối nay đạn nổ nhẹ mạn sông
  sương mỏng quá nhìn hoa ngàn con mắt
  tôi giữa đêm nghe mình như thất lạc
  thương xóm nhà biết nổ đạn vào đâu
  đồng đội tôi ngủ mệt thôn sâu
  ngại làm động mẹ ho vừa chợp mắt
  tôi nương bóng nhà trăng che khuất
  ngồi co mình cho bóng bớt riêng tôi
  nhìn xa trăng định trốn sau đồi
  sông tiếng vạc dặm buồn như tiếng cú
  thức có khuya mới nghe hồn bớt ngủ
  mới hay trăng tháng chạp úa quanh đời
  nghe em thở não mãi không thôi
  em thở đó hay gió kêu mùa giá
  nhà em ở miệt đông xóm hạ
  bên triền sông không bến phải vắng thuyền
  đầu trăng con nước rất vô duyên
  lên mấp mé vườn em vai phơi áo
  em rất nhỏ ngày trông vào gánh gạo
  mẹ thì già vồng cải với nương rau
  bước sau hiên vui mẹ dây trầu
  mùa tốt lá xanh hồn tôi mới ghé
  buổi mới đến cau cao vừa nhú bẹ
  em thẹn thùa tôi tưởng thuở bình yên
  tôi đâu hay em có nỗi hờn riêng
  trông chinh chiến gọi hồn chồng theo gió
  một tháng tròn ngỡ như ngày thuở nhỏ
  em là em mẹ là mẹ xưa
  tôi lêu nghêu lúc đi sớm về trưa
  cơm nửa buổi giữa khuya kêu bụng đói
  nhà thưa quạnh tôi gượng vui chẳng nổi
  mẹ thẫn thờ em heo bóng trong sân
  tôi trận mạc nhầu không kể đến thân
  sương nhiều lắm trời không che nằm đất
  em vẫn bảo tôi mái tranh không chật
  tôi cười xòa xó xỉnh miết đâm quen
  tròn tháng rồi đấy nhớ không em
  hôm từ biệt quanh thôn nhà cửa khép
  lúc quân đi chắc em không hề biết
  đội tôi ngùi ngùi ngậm thẻ qua sông
  còn tôi co ro lạnh mãi gió đông
  một lần cuối nhìn nhà em đóng kín
  tin chồng em chắc chưa về đến bến
  như tin tôi mấy thuở gởi thăm nhà
  cũng mấy năm rồi biền biệt phương xa
  em còn nhớ một lần tôi ghé ở
  thơm lửa hương khoai vùi bếp cũ
  hồn em xa lắm cũng quanh đây

  1972

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)