Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Phương Huyên


 • Bài thơ số 7


  […]

  Em từng yêu anh
  Như yêu ngày xưa
  Vườn ổi trái vàng, cây táo trĩu quả
  Cô bạn hàng xóm má tròn
  Những bông hoa biết nổ giòn tí tách
  Con chim khướu chân vàng sổ lồng bay mất
  Ngày mưa đi học
  Giấy vở ướt nhèm
  Em từng yêu anh như yêu ngôi nhà em
  Ngày mưa mối đùn bay phấp phới
  Con thạch sùng mầu hồng hay chắt lưỡi
  Con mèo đuổi chuột chạy lăng xăng
  Chiếc bàn gỗ hai mươi mấy năm

  […]