Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Sơn Nam


 • Hương rừng Cà Mau


  Trong khói sóng mênh mông,
  Có bóng người vô danh
  Từ bên nầy sông Tiền
  Qua bên kia sông Hậu
  Mang theo chiếc độc huyền
  Điệu thơ Lục Vân Tiên
  Với câu chữ:
  “Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”
  Tới Cà Mau – Rạch Giá
  Cất chòi, đốt lửa giữa rừng thiêng…

  […]