Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Mạnh Hảo


 • Nguyễn Trãi trước giờ tru di


  […]

  Ôi xã tắc
  Con đường nào cũng dẫn tới pháp trường
  Bàn tay chỉ đường nào cũng bàn tay đao phủ
  Thân tùng bách há phải thân mùng tơi
  Mây trắng xưa ơi
  Sao giờ toàn những đám mây mưng mủ?
  Ta thương xã tắc không mất về tay giặc
  Lại mất về tay bọn nịnh thần
  Triều đình ai cũng là Lê Sát
  Mắt thiên tử như Nam Hải đố ai lấp đầy giai nhân?
  Luân thường đem gác gác bếp
  Chỉ ba ông đầu rau nhìn thấy dân
  Ôi Hàn Tín, Bành Việt, Phàn Khoái
  Gió trung thần đang hú gọi hồn đi
  Dưới vòm trời Lã Hậu
  Mưa tru di đỏ rực gió lăng trì …

  […]

 • Những đồ chơi của con


  […]

  À ơi con bế con chơi
  Búp bê đầy đặn còn người còi xương
  Này chú gấu phốp pháp
  Con bồng toát mồ hôi
  Cô bé ni lông mập mạp
  Nằm bên con trông cọc cạch buồn cười

  Chiếc xe tăng khẩu súng cũng tròn đầy
  Vũ khí còn có da có thịt
  Chú ngựa gỗ có ăn gì đâu mà chắc nịch
  Sao con chẳng giống búp bê?

  […]