Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Tường Linh

Tuong Linh

Nhà thơ Tường Linh tên thật là Nguyễn Linh. Ông sinh năm 1931, nguyên quán ở làng Trung Phước, xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tường Linh sáng tác nhiều từ những năm 1950, nổi tiếng với những bài thơ về tình yêu quê hương đất nước. Trước năm 1975 ông làm báo tại Sài Gòn, từng có thời gian phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Năm 2011 Tường Linh đã thực hiện một tuyển tập thơ dày 672 trang do Nhà xuất bản Văn học phát hành với sự giúp đỡ của một số thân hữu.

Hiện này nhà thơ sinh sống cùng gia đình tại số nhà 72/6 đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Thơ tập làm thuở nhỏ (in thạch bản tại Tam Kỳ, 1950)
  • Mùa đi (in thạch bản tại Bồng Sơn, 1953)
  • Mùa hoa cải (in tại Huế, 1955)
  • Mây cố quận (Nhà xuất bản Tao Đàn, Sài Gòn, 1962)
  • Nghìn khuya (Nhà xuất bản Tao Đàn, Sài Gòn, 1965)
  • Thu ơi từ đó (Nhà xuất bản Tao Đàn, Sài Gòn, 1972)
  • Giọt cổ cầm (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 1998)
  • Về hỏi lại (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2001)
  • Thơ Tường Linh tuyển tập (Nhà xuất bản Văn học, 2011)