Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vũ Đình Văn


 • Cái nhầm


  […]

  Lạ kìa, nó thật?… Con ơi
  Dỗi chi cứ bặt tăm hơi đến chừ.
  Cha mi… quên cả rồi ư
  Một chữ chẳng viết, một thư chẳng về
  Run run mắt mẹ đỏ hoe
  Mắt tôi bổi hổi cũng nhoè run run:
  – Mẹ nhầm ai đó, chúng con
  Hành quân ghé lại ngang đường nghỉ ngơi

  […]