Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Cái nhầm

  Tác giả:

  Vẫn đang rộn rã hành quân
  Qua làng bỗng nhẹ bước chân lên thềm
  Nheo nheo nắng, mẹ êm êm:
  Ghé nhà mời nước, anh tìm hỏi ai?

  Lạ kìa, nó thật?… Con ơi
  Dỗi chi cứ bặt tăm hơi đến chừ.
  Cha mi… quên cả rồi ư
  Một chữ chẳng viết, một thư chẳng về
  Run run mắt mẹ đỏ hoe
  Mắt tôi bổi hổi cũng nhoè run run:
  – Mẹ nhầm ai đó, chúng con
  Hành quân ghé lại ngang đường nghỉ ngơi
  Mẹ già rân rấn nhìn tôi
  Nhìn ba lô lại nhìn người ở xa
  Mẹ con vỡ lẽ cười xoà
  Đong đưa nắng đọng bóng già lâm châm.
  Mẹ rằng: có lúc vô tâm
  Lại vui đáo để, nghĩ nhầm hoá hay.
  Chẳng là những dạo trước đây
  Ba gian nhà mẹ vui đầy ba gian
  Lớp đi, lớp đến rộn ràng,
  Ngày reo diễn tập, đêm vang hát hò.
  Nghĩ mà thương, nghĩ là lo
  Nó lên đường sớm, biết cho những gì
  Nhìn đứa đến, nhớ đứa đi
  Những ngày mưa xối nhớ khi nắng giòn.
  Dẫu rằng mẹ chẳng sinh con
  Thì sinh cái nghĩa, nghĩa còn quý hơn.

  Lại đi gió dọc hàng dương
  Đường ra mặt trận là đường trong quê
  Say sưa chuyện ấy bạn nghe
  Có đi nhớ lại, có về nhớ sang
  Nhắn người nặng gánh hành trang
  Yên tâm, phía ấy qua làng. Yên tâm…

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)