Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vũ Hoàng Chương


 • Ngấn lệ trăng soi


  […]

  Hồng bay để dấu bất bình
  Tuyết non cao thoắt hiển linh ý thần
  Nỗi đau ném chữ gieo vần
  Chín mươi chín ngọn xa gần còn in
  Hồn Xưa không ngẩng lên nhìn
  Mực đen giấy trắng muôn nghìn cũng hư
  Lưng rùa trao nét Lạc Thư
  Bắc phương đã sáng lên từ mặt sông

  […]

 • Cúc nguyên tiêu


  […]

  Nguyên tiêu mở hội Cầm đài
  Lẽ đâu một phiến u hoài khép riêng!
  Hồn trăng hồn nước có thiêng
  Góp cùng hoa một cười nghiêng thành sầu!
  Mà ai Tư mã Giang châu
  Tiệc xuân đừng để hoen màu áo xanh!

  […]

 • Say đi em


  […]

  Ta quá say rồi
  Sắc ngả màu trôi
  Gian phòng không đứng vững
  Có ai ghì hư ảnh sát kề môi.
  Chân rã rời
  Quay cuồng chi được nữa
  Gối mỏi gần rơi
  Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
  Say không còn biết chi đời
  Nhưng em ơi,
  Đất trời nghiêng ngửa
  Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
  Đất trời nghiêng ngửa
  Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!

 • Mười hai tháng sáu


  […]

  Là thế, là thôi, là thế đó
  Mười năm thôi thế mộng tan tành
  Mười năm trăng cũ ai nguyền ước?
  Tố của Hoàng ơi! Tố của anh

  Tháng sáu mười hai – từ nay nhé
  Chung đôi – từ đấy nhé lìa đôi
  Em xa lạ quá đâu còn phải
  Tố của Hoàng xưa, Tố của tôi

  Men khói đêm nay sầu dựng mộ
  Bia đề tháng sáu, ghi mười hai

  […]

 • Chén rượu đôi đường


  […]

  Nhưng đêm nay dịu quá,
  Không trăng có hề chi
  Say sưa tràn miệng cốc
  Cùng nâng, hãy uống đi!
  Trùng lai đâu dễ hẹn kỳ,
  Đò ngang một chuyến chắc gì mai sau!

  […]

  Thuyền anh đi thôi nhé,
  Xa nhau dần xa nhau.
  Tôi về trên lưng rượu,
  Đến đâu thì đến đâu.
  Có ai say để quên sầu ?
  Lòng ta lảo đảo càng sâu vết buồn.