Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vũ Hoàng Chương


 • Qua áng hương trà


  […]

  Mặt nước đìu hiu, một sớm thu
  Hồng trang vắng vẻ lối hoa cù,
  Đào phai thắm rụng, tay phàm víu,
  Rao bán mười phương chợ sất phu.

  Cánh rã rời theo nhịp ngón thon
  Trắng phau, muôn giọt lệ hương tròn
  Lần rơi trên lớp trà khô héo
  Lưu chút thơm thừa gửi nước non…

  […]

 • Cảm đề Đoạn trường tân thanh


  Ý đã cao mà bút đã tinh
  Nòi si vạn thuở một dây tình
  Cảm thông đến cả trời Nam quốc
  Luân lạc riêng gì gái Bắc kinh
  Hạt bụi nhớ quên lòng đại khối
  Hoa đèn thức ngủ bướm Trang sinh
  ấy ai soi tấm gương “tài lụy”
  có thấy hồn ai nhập bóng mình?

  Ôi Thúy Kiều xưa khóc Đạm Tiên
  Hoàng lang giờ lại khóc Tiên Điền
  dây thông cảm buộc từ ba kiếp
  sổ đoạn trường ghi chẳng một tên
  xác mới đây còn thân cũ nhớ
  trời xanh đâu chỉ má hồng ghen
  bốn trăm năm lẻ tình khôn dứt
  lệ trước mồ chưa ráo trước đèn.

 • Trường ca sát Thát


  Ðoàn người ấy mọc lên trong sa mạc,
  Cả một rừng gươm trên lưng ngựa trưởng thành.
  Ðoàn quân ấy từ phương Ðông xuất phát,
  Lũ con nuông bất trị của Trời Xanh!
  Chỉ nhắp có hơi men “xung sát”,
  Chỉ say sưa bằng những miếng “giao tranh”.

  […]

 • Paris tái ngộ


  […]

  Tiếng chào vang đỉnh Eiffel,
  Mở vòng tay cũ, sông Seine trắng ngần.
  Rimbaud có phải tiền thân
  Từ Phi-châu khoác phong trần hồi hương?
  Hay gò Montmartre đêm sương
  Hậu thân nào của phố phường Thăng-long?

  […]

 • Tưởng niệm


  […]

  Núi Trường sông Cửu hãy còn ghi
  Dấu vết chim nghiêng cánh dị kỳ;
  Đất trũng xuống thành sông vạn dặm
  Vọt lên thành giải núi uy nghi.

  Cửu Long giang vẫn tình si
  Với Trường Sơn tuổi dậy thì sánh duyên
  Đâu non khi nhức tiếng quyên
  Lại soi lòng nước, mơ huyền thoại xưa.

  […]