Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Bài hát ru hoa sen

  Tác giả:

  […]

  Ngủ đi những đoá hoa
  Giấc mơ yêu nồng thắm của ta
  Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
  Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
  Ôi những đoá sen dè dặt cánh hồng…

  Ngủ đi những đoá hoa vợ chồng
  Ta ru hoa một đêm dài đơn độc
  Và em nữa, đã bao giờ em khóc
  Trước hồn sen trong vắt một ước nguyền
  Trước những cánh sen quay trong gió như thuyền?

  […]

 • Qua áng hương trà

  […]

  Mặt nước đìu hiu, một sớm thu
  Hồng trang vắng vẻ lối hoa cù,
  Đào phai thắm rụng, tay phàm víu,
  Rao bán mười phương chợ sất phu.

  Cánh rã rời theo nhịp ngón thon
  Trắng phau, muôn giọt lệ hương tròn
  Lần rơi trên lớp trà khô héo
  Lưu chút thơm thừa gửi nước non…

  […]