Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vũ Uyên Giang

Vu Uyen Giang

Nhà thơ Vũ Uyên Giang tên thật là Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1943 tại Nam Ðịnh.

Vũ Uyên Giang là ký giả ở Sài Gòn từ năm 1966 đến năm 1968. Từ năm 1968 sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan Thủ Đức, ông trở thành sĩ quan trừ bị trong quân lực Việt Nam Cộng hòa phục vụ trong ngành quân báo đến năm 1973.

Ông giải ngũ tháng 2 năm 1973, trở về làm nhân viên Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài gòn cho đến 1975. Sau biến cố tháng 4 năm 1975, ông phải đi tù qua nhiều trại cải tạo cho đến khi vượt biên tới Thái Lan vào năm 1981.

Trong ba năm từ 1981 đến 1983 Vũ Uyên Giang làm việc tại Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Bangkok, Thailand rồi sang Mỹ định cư.

Ông theo học trường Đại Học Cộng Đồng Wilbur Wright College tại Chicago, Illinois từ năm 1983 đến năm 1986.

Năm 1986 đến 1987 ông là chủ bút tờ Việt Báo tại Chicago.

Năm 1987 đến 1992 là chủ nhiệm và chủ bút nguyệt san Thời Việt tại Chicago.

Năm 1999 đến 2002 là chủ nhiệm và chủ bút tạp chí Đất Sống tại Charlotte, North Carolina.

Năm 2006 ông chủ trương nhà xuất bản Đất Sống.

Năm 1993 Vũ Uyên Giang thành lập công ty thương mại An Hòa với hai chi nhánh tại Charlotte, North Carolina và San Leandro, California và điều hành công ty này cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 6 năm 2007.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Ði trên đỉnh buồn (1971)
  • Trên đường biên giới (Nhà xuất bản Văn Tuyển, 2000)