Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Khi ở Tây Ninh

  Tác giả:

  Rời chiến trận ta về qua Bến Sỏi
  Bụi đỏ au trên vai áo chinh nhân
  Ngang Thanh Điền ta bỗng ngập ngừng chân
  Vì cô bé Bắc kì xinh quá sức
  Tà áo trắng bay bay, thơ rất mực
  Khiến cho hồn lính chiến bỗng bâng khuâng
  Anh bộ binh về hậu cứ dưỡng quân
  Vẫn lội bộ mỏi chân quanh phố chợ
  Từ Kim Ánh, Phú Lai say tở mở
  Lại quay về nhậu đế ở Long Hoa
  Đêm quán Mường, ôi nước mắt chan hoà
  Nghe tin bạn bỏ thây ngoài trận tuyến

  […]