Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Trưa nắng nhớ bà

  Tự nhiên trưa nắng nhớ bà
  Nhớ năm chín bảy, cả nhà về đây
  Cây hồng xiêm đã chân mây
  Cái nhà vất vả dựng xây, bán rồi
  Bố cháu lẫn rã, lẫn rời
  Hay quên hơn cả cái thời bà quên
  Cháu giờ thấm tuổi trung niên
  Lênh đênh vỗ mãi
  mạn thuyền lênh đênh