Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Trai Bình Định gái Phú Yên

  Tác giả:

  Nhiều phen toan gọi đó bằng em
  Ngượng miệng nên bèn đánh tiếng im
  Buổi trưa ngồi nghỉ dưới gốc mít
  Ngoài đồng nắng thả rộn tiếng chim

  Cúc – cắc, ngồi nhai miếng bánh tráng
  Buồn buồn sẵn miệng hát lên chơi
  Liếc mắt thấy đó cũng liếc mắt
  Nắng trong lòng lắn quắn bốc hơi

  Đa tình ơi con mắt Phú Yên
  Che trời suối tóc thả nghiêng nghiêng
  Con gái nhà ai coi ngộ quá
  Lòng Bình Định không đảo cũng điên

  […]