Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Ba biến khúc tuổi 65

  Tác giả:

  […]

  Tôi đi trên phố
  Bỗng nhiên mọi người nhìn tôi
  Một ai đó kêu lên: thằng ăn cắp
  Tôi chạy Tôi chạy
  Tại sao Tôi chạy? Tôi không hiểu tôi
  Cả phố đuổi theo tôi xe cộ đuổi theo tôi
  Tôi chạy bạt mạng
  Gần hết đời
  Tới chỗ chỉ còn gục xuống
  Tỉnh dậy mồ hôi chảy
  Tôi lại thấy tôi là người chưa phạm tội

  […]