Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Lời nguyện giờ trưa

  Tác giả:

  Hy vọng này chờ mong
  Tầm thường như nước
  Chỉ cần múc lên
  Từ hố không tên từ hầm địa đạo
  Khử trùng rồi lọc cho trong
  Và ta có một “bìđông”
  Nhưng
  Làm sao có được
  Trên sa mạc hận thù?

  Mười hai giờ trưa mặt trời đứng bóng
  Ngả mũ sắt ngồi lên
  Làm tên hành khất
  Để mà cầu xin
  Không phải cho lính thù chết hết
  Nhưng cho con người niềm tin

  […]