Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Em tắm

  Tác giả:

  Sao anh lại rình
  Trộm xem em tắm
  Da của em ngần trắng
  Da của ái của êm
  Tay của em lấm lem
  Tay của than của bụi
  Tay của rừng của núi
  Tay của đất của nương
  Em tắm xong lại sạch
  Vẫn ngát thơm hoa rừng
  Da của em trắng ngần
  Là của anh tất cả
  Không phải người xa lạ
  Việc gì mà trộm xem
  Em tắm suối giữa mường
  Tắm trong mối yêu thương
  Có anh đang đứng giữ
  Chớ để Tây đến mường.

 • Ôi một người con gái

  Tác giả:

  Ôi một người con gái
  Là đúng một bầu trời
  Là sinh con đẻ cái
  Đẹp bằng hột mưa rơi
  Ôi một người con gái
  Dù là gái đốt than
  Cũng đẹp như suối ngàn
  Chảy từ trên núi xuống
  Xin loài người hãy uống
  Nước từ hở hang khe
  Trong bóng tối đêm khuya
  (Hoặc trong ánh sáng ban ngày cũng được).