Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Đá và em (Trích)

  […]

  Đá là tim ta khi ta biết khóc
  Đá là hồn ta khi đá hú trong đêm
  Ta và đá nhận ra nhau từ hồi núi lở
  Đá yên lòng với gió giữa cheo leo

  Em có còn là đá nữa không
  Anh lên ngược
  Em về xuôi tìm bài hát cũ
  Ngờm ngợp phố phường
  Xao xác lòng thung
  Đá đứng
  Đá ngồi
  Đá cười
  Đá khóc

  Đá làm ta tan nát lòng ta

  […]