Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Năn nỉ

  Tác giả:

  Tôi đang mơ giấc mộng dài
  Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh
  Tôi đang nhìn thấy màu xanh
  Ở trên cây cỏ rất lành rất thơm
  Tôi đang nhìn thấy màu hồn
  Của tôi thay đổi luôn luôn theo trời
  Hoàng hôn mầu đỏ mây tươi
  Bình minh nắng trắng ấm trôi vào lòng
  Những vì sao tím rất trong
  Mảnh trăng vàng rỡ chờ mong tôi nhìn
  Tôi đang nhìn thấy trong tim
  Tình yêu bay những con chim tuyệt vời

  Đừng lay tôi nhé cuộc đời
  Tôi còn trẻ quá cho tôi mơ màng.