Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Đôi mùa

  Gió ngớt khua lau dưới gậm cầu
  Đường về xóm lạnh bước thôi mau
  Ngõ hoang đã nở dăm màu bướm
  Là lúc đôi mùa đưa tiễn nhau

  Ấy lúc hồn hoa trở gót về
  Thả đàn chim mộng xuống thâm khê
  Tôi nghe xa lắm làn mây trắng
  Rời bóng kinh thành lững thững đi.