Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Hận thu cao

  Tác giả:

  […]

  Ta sẽ rủ gió lùa trên tóc rối
  Giọng ân tình năn nỉ bước đi mau
  Còi rộn rã bởi hoang đường đã đổi
  Bởi phiêu lưu ngày tháng vẫn con tàu
  Vẫn lăn lóc với đá mòn dứt nối
  Đá mòn ơi cười một thuở chiêm bao

  […]