Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Người hoa khôi áo rách

  […]

  Cây bạch đàn trước cửa nhà em đang còn hay đã mất
  Sao anh hình dung như có vết thương
  Đang loang ra trong vũng nước vô thường
  Truyền tín hiệu đến ngậm ngùi vô tận
  Anh có nghe chuyện đời em lận đận
  Những chuyến đi buôn những chuyến xe đò
  Tiếng nói sau lưng lời chua chát nhỏ to
  Dòng lệ em khô nhưng vẫn là dòng lệ mặn
  Đã qua chưa ôi cái thời đăng đẳng
  Đứng bên kia sông cũng ngó thấy điêu tàn

  […]