Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Giữa hội đời

  Tác giả:

  […]

  Tôi lớn vẫn mê xem rước hội
  Luôn luôn gặp những gã xuyên lình
  Sắt cùn giả bộ đâm qua má
  Hò hét long trời nghe phát kinh

  Đó bọn vì ta mưu đại sự
  Làm tim nứt rạn máu tuôn rơi
  Lòng xa muôn dặm tay đồng tử
  Chân gỗ đeo gông giữa hội đời.