Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Địa chấn ở Cali

  Nàng đang ngủ giấc ngủ đầy ánh sáng
  Giấc ngủ đầy thinh âm
  Khi địa cầu cựa mình lên tiếng than dài
  Mặt đất vỡ ra những vùng đầy bóng tối
  Những giòng sông vặn mình bối rối
  Những chiếc cầu xô lệch đến chân mây
  Khói tím bay mù qua đầu núi
  Núi bàng hoàng với hỏi vầng trăng
  Cố nhớ lại mình bao nhiêu tuổi

  Nàng đang ngủ say cơn mộng tuyệt vời
  Khi cơn địa chấn đi ngang thành phố
  Ngàn ngàn vì sao đổi ngôi
  Mặc áo trắng cư tang ngàn vì sao đi mất
  Mặt đất rao giảng bài học đời trong khoảnh khắc
  Bằng đôi tay mở rộng vực muôn trùng
  Người ở lại bên bờ thăm thẳm
  Soi thấu dĩ vãng tương lai
  Nghiêng lòng xuống hàng hàng lệ thẳm
  Chiêm nghiệm cuộc phù trầm

  […]