Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Mặt trời nàng

  Tác giả:

  Nàng ở phương đông nàng là mặt trời
  Nàng im lặng và nàng ngự trị
  Những cây cối vì nàng mà trổ lá xanh
  Cầm thú vì nàng mà sinh nở
  Anh vì nàng ngực đầy hơi thở
  Nàng ở phương đông nàng là mặt trời
  Mặt trời vỡ tràn trề bình rượu đỏ
  Anh bơi tới giữa dòng sông vô tận đó

  […]