Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Miền Thái trắng

  […]

  Em Mộc Châu
  Xanh nõn nà trà búp
  Em thẹn thò mận hậu chẳng riêng tôi
  Mây đủng đỉnh trên cao nguyên bò sữa
  Một màu mây no ấm hửng cuối trời

  Miền Thái trắng ngủ quên
  Trong núi thẳm
  Bỗng trưa nay thức dậy cánh sông Đà
  Bao cô Thái để ngực trần xuống tắm
  Những nụ đầy khao khát một mùa hoa

  Đêm rượu cần
  Ta thức với Sơn La
  Những môi mắt nồng nàn như lửa ấm
  Thấy sông núi trong điệu xoè múa lượn
  Núi tràn đầy mà sông cũng thiết tha

  […]